Fietshuur door La Ligne Verte.

Voorwaarden huurfiets La Ligne Verte

Aansprakelijkheid.
De aansprakelijkheid van de huurder bij schade of diefstal van de fiets begint op het moment dat de fiets aan de huurder word uitgereikt. In het algemeen zal dit gebeuren in het hotel van de eerste overnachting of in de winkel van de fietsverhuurder. Onze fietsen worden in bijna alle gevallen ingehuurd bij een professionele fietsverhuurder (meestal een fietswinkel).
Het uitreiken van de fiets zal gebeuren door een medewerker van La Ligne Verte of door de hoteleigenaar of door de verhuurder in de fietswinkel. Bij overhandiging moet je de fiets goed te controleren op gebreken en/of beschadigingen. Indien je op- en/of aanmerkingen heeft, moet je deze direct telefonisch te melden bij Frans Bevort (0565994401 of 0674926314) of indien deze niet bereikbaar zijn bij de hotelier. Als je de fiets ondanks tekortkomingen op je tocht gebruikt en er op wegrijdt zal dit worden opgevat als een bewijs dat je de fiets heeft goedgekeurd en dat er geen mankementen aan de fiets te ontdekken waren toen je de fiets kreeg overhandigd. Accepteer dus geen fiets waarover je niet tevreden bent!

Borgsom.
Bij het uitreiken van de fiets moet je soms een borgsom van 100 € te betalen, contant, per cheque of door middel van je creditcard gegevens (uitsluitend VISA, Mastercard en AMEX). U ontvangt de borgsom retour bij onbeschadigde inlevering van de fiets.
Eventuele kosten van herstel van schade en van verlies zullen in mindering gebracht worden.

Indien de gehuurde fietsen door La Ligne Verte BV voor je bij een fietsverhuurbdedrijf zijn gehuurd, moet je op verzoek van de verhuurder zelf borg te staan voor verlies, diefstal en schade door het verstrekken van een credit card op je naam. Indien je niet zelf aanwezig bent bij de levering moet je de verhuurder zelf te bellen.

Diefstal.
Voor diefstal van de fiets ben je aansprakelijk, tenzij de fiets op slot stond en vast aan een paal of hek en zo mogelijk aan een andere fiets. Hiervoor wordt bij de fiets een slot meegeleverd. In geval van diefstal moet je aan te tonen dat de fiets op slot stond d.m.v. Je sleutel. Zet dus je fiets altijd op slot, ook al ben je maar even een broodJe aan het kopen.
Bij diefstal van de fiets (indien niet op slot) of total loss zal in rekening gebracht worden:
- de dagwaarde van de fiets met een minimum van 100 €.
- vervangingskosten voor de fiets a 0,50 € per km te rijden (heen + terug km) om ej ter plekke van een nieuwe fiets te voorzien.

Schade
Voor beschadigingen ontstaan door een ongeval of onoordeelkundig gebruik (breuken in spaken, assen en andere beschadigingen zijn meestal te wijten aan het off-the-road gebruiken van onze hybride fietsen) ben je ten allen tijden zelf aansprakelijk. Ook "normale" slijtage is uitgesloten wanneer je de fiets, die door de fietsenmaker is gecontroleerd, heeft geaccepteerd. Wij kunnen zonder deze voor je onplezierige regeling echter geen fietsen meer verhuren. Controleer je fiets dus goed voor je er op wegrijdt.
Is de schade groter dan 50 € dan moet je zelf het herstel hiervan onmiddellijk te regelen. Vraag om een betaalbewijs en een specificatie i.v.m. het verhalen van de schade op je reisverzekering.
Bij schade of vermissing van onderdelen of toebehoren zoals voorwiel, fietstas, reparatiesetje, pompje, slot, sleutel (*) worden de normaal geldende winkelprijzen in rekening gebracht en alleen arbeidsloon indien de fiets door een fietsenmaker moet worden gerepareerd.

Indien je een fiets van La Ligne Verte huurt, houdt dat in dat je akkoord gaat met bovengenoemde voorwaarden. Bij het uitreiken van de fiets lever je het huurcontract in dat ook als ontvangstbewijs dient van de verhuurde fiets. Je ontvangt dit contract van La Ligne Verte (direct of in je welkomst map) of van de hotelier.

Aanvullende voorwaarden
La Ligne Verte kan zelf niet altijd ter plekke zijn om je de fiets te overhandigen of deze weer terug te nemen. Om deze reden en om toch het huren van een fiets mogelijk te maken tref je in je welkomstmap een fietshuurcontract in duplo aan dat je ondertekend bij de hotelier moet achterlaten en waarin je door het aanvinken van hokjes kunt aangeven welke spullen je verder bij de fietshuur hebt aangetroffen. Bij terugkeer in je hotel voor de laatste overnachting lever je de fiets en het contract weer in, na gecontroleerd te hebben of alles nog aanwezig is. De borgsom wordtje later binnen 5 werkdagen teruggestort via je bank- of girorekening, eventueel na inhouding van kosten van schadeherstel en vermissing.

Indien je een ongeval mocht krijgen tijden het fietsen dan zal La Ligne Verte in geen enkel geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade die je meent te hebben opgelopen door een defect aan de fiets. Je moet zelf regelmatig controleren of je fiets nog in goede staat verkeert en zodra je daaraan twijfelt neem je contact op met La Ligne Verte. Schade aan je fiets wordt verondersteld te zijn veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van de fiets door jezelf.
Wij kunnen helaas geen fietsen verhuren als je met deze voorwaarden niet akkoord kunt gaan. Wij vragen je daarom ook om dit huurcontract te ondertekenen voor akkoord. Ook als je dit huurcontract niet hebt ondertekend maar bij La Ligne Verte een fiets hebt gehuurd ga je accoord met alle artikelen mbt de fietshuur.

Als je er prijs op stelt sturen wij je onderstaand formulier:
Ontvangstbewijs en huurcontract Fiets La Ligne Verte

Naam:

Adres:

Plaats:

Bovenstaande huurder heeft de hieronder vermelde fiets(en) in goede staat ontvangen. Heeft kennis genomen van de huurvoorwaarden aan achterzijde en verklaart zich aansprakelijk voor de hierin vermelde aansprakelijkheid bij schade en/of diefstal.


Fiets (no-id) fiets
slot
fiets-
sleutel
fiets-
pomp
fiets-
tas
reparatie-
setje
aanvang
huur
einde
huur
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .


Opmerkingen:
Bij aanvang graag controleren of alles compleet is (fiets+slot+sleutel+pomp+tas+reparatiesetje).
Bij terugkeer voor laatste hotelnacht gaarne omcirkelen wat je weer inlevert en eventuele schade vermelden.
Indien iets ontbreekt of bij schade voor 18:00 uur La Ligne Verte bellen s.v.p.
Bewaar duplo voor je eigen administratie.

Waarborgsom: Alleen indien een waarborgsom is overeengekomen.

 

Let op!
De waarborgsom wordt alleen teruggegeven (teruggestort) indien de fiets onbeschadigd is ingeleverd. Waak tegen diefstal en beschadiging!

Dit huurcontract geldt voor alle fietsen die je bij la Ligne Verte huurt als onderdeel van het fietsarrangement.
Meestal huurt La Ligne Verte een fiets voor je bij een plaatselijke fietsenmaker.

Standaard is in de huur van een fiets inbegrepen: de fiets zelf, een slot met sleutel, een reparatiekit, een pomp en twee fietstassen voor op de (achter)bagagedrager. 

Helmen, clip-pedalen en extra batterijen voor de e-fiets zijn niet inbegrepen in een fietsarrangement en dien je zelf af te rekenen met de verhuurder van de fiets.

Je blijft persoonlijk verantwoordelijk ten opzichte van zowel de fietsverhuurder als aan La Ligne Verte. De fietsverhuurder kan je bij levering vragen met een credit card borg te staan.

Mocht je niet in staat zijn deze fiets zelf terug te brengen dan gelden bovendien de voorwaarden hierboven, omdat La Ligne Verte dan aansprakelijk gesteld zou kunnen worden.


Ik heb van de huurvoorwaarden kennis genomen en verklaar mij akkoord met deze voorwaarden

Datum:

Plaats:

Naam:

Handtekening: