Effectief in balans, een cursus in gezond en effectief werken

De training "Effectief in balans" richt zich op het veranderen van de basis-werkhouding van hoger opgeleide professionals. Leren  effectiever te handelen in organisaties waar verandering een voortdurend beroep doet op het hanteren van dilemma's, het vinden van de juiste balans en de juiste afstand t.o.v. de vragen en eisen van het management. Waar overspannen managers en professionals vooral een hoge inzet tonen en het management te vaak alleen naar efficiency kijkt, benadrukken we hier vooral de effectiviteit van de werkhouding.

Deelnemers zijn hoger opgeleide medewerkers die intens betrokken zijn op hun werk en met elkaar (moeten) samenwerken. Ze worstelen wel met de grenzen van hun inzet, loyaliteit en energie. Eigenlijk zouden ze het meer moeten hebben van hun ervaring en wijsheid dan van vaardigheden en hard werken. Maar die switch kunnen ze onvoldoende maken. Hun energie zit soms te veel in hun hoofd, wat leidt tot het krampachtige idee dat ze van zichzelf van alles moeten. Daardoor kunnen ze lichamelijk en geestelijk verkrampen en omdat ze slecht luisteren naar de signalen die hun lichaam geeft is er geen terugkoppeling mogelijk. 

Om te voorkomen dat je ineffectief wordt of opbrandt, is het zaak je bewust te zijn en te blijven van "hoe je in je vel zit" en hoe je lijf reageert op druk van alledag. Helaas doen we vaak iets anders: veel nadenken, malen en piekeren. De inhoud is vaak: "het zou niet zo moeten zijn, dat...." en andere irrationele gedachten die er op neerkomen dat de wereld anders zou moeten zijn dan ie is. Behalve rationeel denken is het in moeilijke omstandigheden nog veel belangrijker gericht te leren luisteren naar je lichaam.
Natuurlijk is het is belangrijk je af te vragen: Waar ben ik eigenlijk mee bezig? Wat vind ik belangrijk? Wat wil ik eigenlijk? Een reorganisatie, een conflict of gemiste promotie, soms gecombineerd met zorgen in de privésfeer kan de druk op het eigen functioneren gemakkelijk zo doen toenemen dat je de distantie verliest en dat je ongemerkt (vooral lichamelijk) gaat forceren. Je gaat harder werken, nog meer je best doen en verkrampen. Kortom: je vecht, tegen jezelf, tegen anderen en tegen wat je niet kan veranderen. Iedereen weet dat een topsporter in vorm dit nou juist niet doet. Topprestaties van een zwemkampioen worden geleverd met aandacht voor de zwemslag zelf, en niet met krampachtige inspanning. In de cursus leren we je hoe je deze aandacht weer terug kunt vinden.

 

DOELSTELLING

Een cursus voor professionals in beroepen, waar samenwerking, afstemming en het omgaan met weerstanden een belangrijk deel van de effectiviteit bepaalt.
Je ontwikkelt door reflectie en bewustwording een grondhouding die je inzet optimaal afstemt op de eisen uit de omgeving en op een verzoek van de ander. Daarnaast oefen je vaardigheden, die je in staat stellen om je werk ontspannen en daarmee effectief en creatief te blijven.  De kennis en de vaardigheden die je opdoet vormen een aanvulling op je professionele instrumentarium.

We werken in de cursus / training aan de wijze waarop je werkt, zoals een sporter werkt aan in "vorm" blijven. Niet de sporter die fanatiek op weg is naar de top, maar als de geoefende topsporter of een senior die de vaardigheden beheerst en een goede conditie heeft. In vorm zijn is meer dan alleen maar een goede fysieke conditie hebben of hard werken en je best doen.

Deze cursus/training is er op gericht om je beschikbare energie efficiënter en effectiever in te zetten. Het gaat om optimaal gebruik te maken van je vaardigheden en kwaliteiten zonder je uit te putten. Met oefeningen en principes uit de krijgskunst Aikido oefenen we en illustreren we letterlijk en figuurlijk de grondhouding die tot een optimale en tegelijk ontspannen inzet leidt. De aanblik van ontspannen inspanning brengt bij anderen meestal ook weer positieve reacties teweeg. Mensen die zich erg inspannen en (te) erg hun best doen ontmoeten daarentegen vaker weerstand. De training is daarom ook een kursus in het "omgaan met weerstanden".

Op weg naar je doel kom je andere mensen tegen en heb je andere mensen nodig.  Dat betekent: conflicten kunnen en durven aangaan, ze hanteren door invloed uit te oefenen en te onderhandelen. Helaas verwarren veel mensen onderhandelen met een soort van assertiviteit die meer op vechten lijkt. Het kan ook anders, met acceptatie van de ander, maar zonder verharden en zonder boos te worden, verongelijkt af te haken of toe te geven, als je niet meteen je zin krijgt. Assertief opkomen voor eigen belangen begint niet met "Ik moet.....", of "Jij moet.", maar met: "Ik ga nu...."of "Ik wil graag (van jou)." met respect voor de belangen van de ander.
Afgestemd op hoger opgeleide professionals zul je leren bewuster aandacht te geven aan vragen als:

  • Wat wil ik in deze situatie?
  • Waar liggen de grenzen van mijn inzet?
  • Waar liggen mijn mogelijkheden om invloed uit te oefenen?
  • Hoe maak ik aan anderen op een positieve en constructieve wijze duidelijk waar de grens van mijn inzet ligt
  • Hoe leer ik vanuit mezelf te werk te gaan in plaats van te reageren op de buitenwereld?
  • Hoe kan ik beter omgaan met de energie die ik ter beschikking heb?
  • Hoe kan ik met mijn neiging tot perfectionisme tevreden zijn met mijn prestaties?
  • Hoe kan ik door te onderhandelen in plaats van te vechten of toe te geven mijn belangen beter behartigen?
  • Hoe kan ik conflicten constructief hanteren?

Aanhoudende vermoeidheid, gevoelens van onrust, minder gemotiveerd zijn, denkmoeheid en standaardoplossingen zoeken in plaats van creatieve, zijn vaak de eerste symptomen waaraan je merkt dat je niet in vorm bent. Deze training is dus bedoeld om je te helpen weer in vorm te komen.

 
Korte inleidingen, demonstraties, oefeningen (ontleend aan aikido), voorbeelden op video, rollenspel en enkele thuiswerkopdrachten. 25% theoretisch/cognitief, 75% ervaren en doen
(aikido, ki- & aandachtstraining,rollenspellen).

PROGRAMMA EFFECTIEF IN BALANS

Dagdeel 1
Reflectie op je werkgewoonten.
  Persoonlijk Meesterschap:  een zaak van houding en aandacht.
Lichaam en geest, het belang van aandacht (Aikido: ki-training)
Stil staan bij jezelf: waarden, doelen en werkgewoonten
MBTI: voorkeuren en denkwerkstijl 
Dagdeel 2
   Het gewicht aan de onderkant.
  Ontspannen: het gewicht aan de onderkant (aikido)
Kwaliteit  en bezieling in professie en management.
Draagkracht en stabiliteit: het gewicht aan de onderkant (aikido)
Kernkwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen
MBTI: voorkeuren en werkstijl 
Dagdeel 3
   Grote buik: centeren
  Centeren:  Hara, grote buik (aikido)
Aandacht: moeiteloos meer bereiken met minder inspanning
Het hanteren van lastige situaties zonder te vechten.
Het gewicht aan de onderkant.
Dagdeel 4
  Ruimte creëren, ruimte geven, ruimte innemen
  Extend ki (aikido)
Inzicht in invloed
Aandacht en respect
Dagdeel 5
   Centeren en verbindingskracht
  Verbindingskracht (aikido)
Toepassing aikido principes in werk en overlegsituaties
Ik-boodschappen
Grenzen stellen en constructief feedback geven
Dagdeel 6
   Assertiviteit: een manier om aandacht en respect te krijgen
  Zichtbaarheid, autonomie, relaties en relevant werk
Macht, onmacht  en invloed
Werken aan win-win relaties
Het nut van conflicten
Barrières op weg naar samenwerking
De paradoxale strategie van aikido: Reageer niet, ga naar het balkon.
Dagdeel 7
   Tegenstanders of partners
  Conflicthantering en Onderhandelen
Aikido als win-win onderhandelingsmodel
Maak er geen twistgesprek van. Ga naast hen staan
Zeg niet 'nee', kies een ander kader
Zet hen niet onder druk, bouw een gouden brug

Dagdeel 8
   Je eigenbelang behartigen

  Denk vanuit principes. Denk win-win: verbind
Onderhandelen met lastige mensen
Laat de zaak niet escaleren, gebruik je kracht om ze iets te leren
Dagdeel  9 en 10
   Don’t push the river.
  Aikido: flow with the resistance: acceptatie en vertrouwen
Bijstelling en evaluatie persoonlijke leerdoelen
Afsluiting van de cursus

 


Geïnteresseerd?

 

TRAINERS

Frans Bevort, trainer-psycholoog (NIP) en psychotherapeut. Als opleider/trainer 20 jaar verbonden geweest aan de Hogeschool Utrecht. Hij leidde van 1991 tot 2008 studenten op voor managementfuncties in de Gezondheidszorg.
Frans Bevort was gediplomeerd aikido instructeur bij Judobond Nederland. Trainer en personal coach te Utrecht. Thans woonachtig in Frankrijk.
Voor workshops komt hij naar Nederland.
Trainingen van meerdere dagen, aaneensluitend of verspreid over meerdere maanden worden door hem ook op maat gegeven.

Jaap van den Broek, klinisch psycholoog (NIP), psycholoog van Arbeid en Gezondheid.   Oprichter van Arbeids Psychologie Amsterdam.

Wandel- en fiesvakanties in Zuid-Frankrijk