Fietshuur door La Ligne Verte.

Voorwaarden huurfiets La Ligne Verte

Aansprakelijkheid.
De aansprakelijkheid van de huurder bij schade of diefstal van de fiets begint op het moment dat de fiets aan de huurder wordt uitgereikt. In het algemeen zal dit gebeuren in het hotel van de eerste overnachting of in de winkel van de fietsverhuurder. Onze fietsen worden in bijna alle gevallen ingehuurd bij een professionele fietsverhuurder (meestal een fietswinkel).
Het uitreiken van de fiets zal gebeuren door een medewerker van la Ligne Verte of door de hoteleigenaar of door de verhuurder in de fietswinkel. Bij overhandiging dient u de fiets goed te controleren op gebreken en/of beschadigingen. Indien u op- en/of aanmerkingen heeft, dient u deze direct telefonisch te melden bij Frans Bevort (0565994401 of 0674926314) of indien deze niet bereikbaar zijn bij de hotelier. Als u de fiets ondanks tekortkomingen op uw tocht gebruikt en er op wegrijdt zal dit worden opgevat als een bewijs dat u de fiets heeft goedgekeurd en dat er geen mankementen aan de fiets te ontdekken waren toen u de fiets kreeg overhandigd. Accepteer dus geen fiets waarover u niet tevreden bent!

Borgsom.
Bij het uitreiken van de fiets dient u soms een borgsom van 100 € te betalen, contant, per cheque of door middel van uw creditcard gegevens (uitsluitend VISA, Mastercard en AMEX). U ontvangt de borgsom retour bij onbeschadigde inlevering van de fiets.
Eventuele kosten van herstel van schade en van verlies zullen in mindering gebracht worden.

Indien de gehuurde fietsen door La Ligne Verte BV voor u bij een fietsverhuurbdedrijf zijn gehuurd, dient u op verzoek van de verhuurder zelf borg te staan voor verlies, diefstal en schade door het verstrekken van een credit card op uw naam. Indien u niet zelf aanwezig bent bij de levering dient u de verhuurder zelf te bellen.

Diefstal.
Voor diefstal van de fiets bent u aansprakelijk, tenzij de fiets op slot stond en vast aan een paal of hek en zo mogelijk aan een andere fiets. Hiervoor wordt bij de fiets een slot meegeleverd. In geval van diefstal dient u aan te tonen dat de fiets op slot stond d.m.v. uw sleutel. Zet dus uw fiets altijd op slot, ook al bent u maar even een broodje aan het kopen.
Bij diefstal van de fiets (indien niet op slot) of total loss zal in rekening gebracht worden:
- de dagwaarde van de fiets met een minimum van 100 €.
- vervangingskosten voor de fiets a 0,50 € per km te rijden (heen + terug kms) om u ter plekke van een nieuwe fiets te voorzien.

Schade
Voor beschadigingen ontstaan door een ongeval of onoordeelkundig gebruik (breuken in spaken, assen en andere beschadigingen zijn meestal te wijten aan het off-the-road gebruiken van onze hybride fietsen) bent u ten allen tijden zelf aansprakelijk. Ook "normale" slijtage is uitgesloten wanneer u de fiets, die door de fietsenmaker is gecontroleerd, heeft geaccepteerd. Wij kunnen zonder deze voor u onplezierige regeling echter geen fietsen meer verhuren. Controleer uw fiets dus goed voor u er op wegrijdt.
Is de schade groter dan 50 € dan dient u zelf het herstel hiervan onmiddellijk te regelen. Vraag om een betaalbewijs en een specificatie i.v.m. het verhalen van de schade op uw reisverzekering.
Bij schade of vermissing van onderdelen of toebehoren zoals voorwiel, fietstas, reparatiesetje, pompje, slot, sleutel (*) worden de normaal geldende winkelprijzen in rekening gebracht en alleen arbeidsloon indien de fiets door een fietsenmaker moet worden gerepareerd.

Indien u een fiets van La Ligne Verte huurt, houdt dat in dat u akkoord gaat met bovengenoemde voorwaarden. Bij het uitreiken van de fiets levert u het huurcontract in dat tevens als ontvangstbewijs dient van de aan u verhuurde fiets. U ontvangt dit contract van La Ligne Verte (direct of in uw welkomst map) of van de hotelier.

Aanvullende voorwaarden
La Ligne verte kan zelf niet altijd ter plekke zijn om u de fiets te overhandigen of deze weer terug te nemen. Om deze reden en om toch het huren van een fiets mogelijk te maken treft u in uw welkomstmap een fietshuurcontract in duplo aan dat u ondertekend bij de hotelier moet achterlaten en waarin u door het aanvinken van hokjes kunt aangeven welke spullen u verder bij de fietshuur heeft aangetroffen. Bij
terugkeer in uw hotel voor de laatste overnachting levert u de fiets en het contract weer in, na gecontroleerd te hebben of alles nog aanwezig is. De borgsom wordt u later binnen 5 werkdagen teruggestort via uw bank- of girorekening, eventueel na inhouding van kosten van schadeherstel en vermissing.

Indien u een ongeval mocht krijgen tijden het fietsen dan zal La Ligne Verte in geen enkel geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade die u meent te hebben opgelopen door een defect aan de fiets. U dient zelf regelmatig te controleren of uw fiets nog in goede staat verkeert en zodra u daaraan twijfelt neemt u contact op met La Ligne Verte. Schade aan uw fiets wordt verondersteld te zijn veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van de fiets door uzelf.
Wij kunnen helaas geen fietsen verhuren als u met deze voorwaarden niet akkoord kunt gaan. Wij vragen u daarom ook om dit huurcontract te ondertekenen voor akkoord.

Als u er prijs op stelt sturen wij u onderstaand formulier:
Ontvangstbewijs en huurcontract Fiets La Ligne Verte

Naam:

Adres:

Plaats:

Bovenstaande huurder heeft de hieronder vermelde fiets(en) in goede staat ontvangen. Heeft kennis genomen van de huurvoorwaarden aan achterzijde en verklaart zich aansprakelijk voor de hierin vermelde aansprakelijkheid bij schade en/of diefstal.


Fiets (no-id) fiets
slot
fiets-
sleutel
fiets-
pomp
fiets-
tas
reparatie-
setje
aanvang
huur
einde
huur
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .


Opmerkingen:
Bij aanvang graag controleren of alles compleet is (fiets+slot+sleutel+pomp+tas+reparatiesetje).
Bij terugkeer voor laatste hotelnacht gaarne omcirkelen wat u weer inlevert en eventuele schade vermelden.
Indien iets ontbreekt of bij schade voor 18:00 uur La Ligne Verte bellen s.v.p.
Bewaar duplo voor uw eigen administratie.

Waarborgsom: Indien een waarborgsom is overeengekomen.

Voldaan in (aankruisen)
Contanten
Credit Card gegevens (vooraf per email of telefonisch doorgegeven of anders nu telefonisch).

Let op!
De waarborgsom wordt alleen teruggegeven (teruggestort) indien de fiets onbeschadigd is ingeleverd. Waak tegen diefstal en beschadiging!

Dit huurcontract geldt uitsluitend indien wij u een fiets van La Ligne Verte verhuren.
Het kan voorkomen dat wij voor u een fiets moeten huren bij een plaatselijke fietsenmaker. In dit geval zullen wij de fiets voor u reserveren en sluit u zelf een contract met de fietsenwinkel/verhuurder , waar La Ligne Verte verder buiten staat. Als u in dit geval toch de betaling via La Ligne Verte willen doen plaatsvinden is dat geen probleem. U blijft echter persoonlijk verantwoordelijk ten opzichte van zowel de fietsverhuurder als aan La Ligne Verte. De fietsverhuurder kan u bij levering vragen met een credit card borg te staan.

Mocht u niet in staat zijn deze fiets zelf terug te brengen dan gelden bovendien de voorwaarden hierboven, omdat La Ligne Verte dan aansprakelijk gesteld zou kunnen worden.


Ik heb van de huurvoorwaarden kennis genomen en verklaar mij akkoord met deze voorwaarden

Datum:

Plaats:

Naam:

Handtekening: